Thông tin chi tiết

Cuốn sách gồm các bài tập hướng dẫn trẻ xem một bức tranh, cách vẽ các đường nét khác nhau, di mầu, xé, vò, xếp một số hình đơn giản. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở các nội dung đã quy định trong chương trình giáo dục mầm non mới, các nội dung được sắp xếp theo các chủ đề nhưng theo hướng mở, giúp giáo viên linh hoạt khi thực hiện các hoạt động. Sách được biên soạn theo Chương trình GDMN, Bộ GD&ĐT, sử dụng cùng bộ tranh Hướng dẫn trẻ 24 - 36 tháng tập tạo hình (Dành cho GV nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi)

Trung tâm bán lẻ

Có thể bạn quan tâm