Thông tin chi tiết

Cuốn sách giúp trẻ 3 – 4 tuổi khám phá chủ đề Gia đình thông qua các chủ đề nhánh: Gia đình tôi; Ngôi nhà gia đình ở; Nhu cầu của gia đình. Tài liệu được biên soạn nội dung kĩ lưỡng, gắn chặt với Chương trình Giáo dục mầm non mới.

Trung tâm bán lẻ

Có thể bạn quan tâm