Thông tin chi tiết

Cuốn sách giúp trẻ 3 – 4 tuổi khám phá chủ đề Quê hương - Đất nước thông qua các chủ đề nhánh: Đất nước Việt Nam diệu kì Bác Hồ kính yêu; Quê hương yêu quý. Tài liệu được biên soạn nội dung kĩ lưỡng, gắn chặt với Chương trình Giáo dục mầm non mới.

Trung tâm bán lẻ

Có thể bạn quan tâm