Thông tin chi tiết

Cuốn sách giúp trẻ 3 – 4 tuổi nhận biết 29 chữ cái thông qua các bài thơ phù hợp với 9 chủ đề. Sách được biên soạn theo Chương trình GDMN, Bộ GD&ĐT, sử dụng cùng bộ tranh Cô hướng dẫn trẻ 3 - 4 tuổi nhận biết và làm quen với chữ cái.

Trung tâm bán lẻ

Có thể bạn quan tâm