Thông tin chi tiết

Cuốn sách giúp trẻ 4 – 5 tuổi khám phá chủ đề Phương tiện và Quy định giao thông thông qua các chủ đề nhánh: Phương tiện giao thông; Luật giao thông. Các nội dung trên được thực hiện thông qua các hoạt động đa dạng, phong phú, gây hứng thú với trẻ. Tài liệu được biên soạn nội dung kĩ lưỡng, gắn chặt với Chương trình Giáo dục mầm non mới, là tư liệu cần thiết cho giáo viên trong hoạt động giúp trẻ 4 - 5 tuổi thực hiện và khám phá chủ đề Phương tiện và Quy định giao thông.

Trung tâm bán lẻ

Có thể bạn quan tâm