Thông tin chi tiết

Cuốn sách giúp trẻ 4 – 5 tuổi khám phá chủ đề Thế giới Động vật thông qua các chủ đề nhánh: Động vật nuôi trong gia đình; Động vật sống trong rừng; Động vật sống dưới nước; Côn trùng - Chim. Các nội dung trên được thực hiện thông qua các hoạt động đa dạng, phong phú, gây hứng thú với trẻ. Tài liệu được biên soạn nội dung kĩ lưỡng, gắn chặt với Chương trình Giáo dục mầm non mới, là tư liệu cần thiết cho giáo viên trong hoạt động giúp trẻ 4 - 5 tuổi thực hiện và khám phá chủ đề Thế giới Động vật.

Trung tâm bán lẻ

Có thể bạn quan tâm