Thông tin chi tiết

Cuốn sách giúp trẻ 5 – 6 tuổi khám phá chủ đề Bé làm quen với trường tiểu học thông qua các chủ đề nhánh: Trường tiểu học; Bé chuẩn bị để đi học lớp một. Các nội dung trên được thực hiện thông qua các hoạt động đa Tài liệu được biên soạn nội dung kĩ lưỡng, gắn chặt với Chương trình Giáo dục mầm non mới.

Trung tâm bán lẻ

Có thể bạn quan tâm