Thông tin chi tiết

Cuốn sách giúp trẻ 5 – 6 tuổi khám phá chủ đề Nghề nghiệp thông qua các chủ đề nhánh: Nghề phổ biến quen thuộc; Nghề sản xuất; Nghề dịch vụ; Nghề truyền thống ở địa phương. Tài liệu được biên soạn nội dung kĩ lưỡng, gắn chặt với Chương trình Giáo dục mầm non mới.

Trung tâm bán lẻ

Có thể bạn quan tâm