Thông tin chi tiết

Bộ phiếu thực hành các hoạt động chơi và tạo hình với chữ số được biên soạn phục vụ Chương trình Giáo dục mầm non.

Khi sử dụng, giáo viên cho trẻ tách rời từng phiếu, và thực hiện các hoạt động :

- Di tay theo nét của chữ số rỗng

- Trang trí sáng tạo các chữ số rỗng

- Tô màu các hình vẽ hoặc thực hiện các yêu cầu ghi trên từng phiếu

Trung tâm bán lẻ

Có thể bạn quan tâm