Thông tin chi tiết

Cuốn sách gồm 03 phần : * Phần một : Tập tô 14 nét cơ bản * Phần hai : Làm quen với dấu * Phần ba : Nhận biết và tập tô chữ cái qua hoạt động tạo hình. Các nhóm chữ cái được sắp xếp theo các chủ đề, bám sát mục tiêu chương trình Giáo dục mầm non. Sách được sử dụng cùng bộ tranh Cô hướng dẫn bé tập tô các nét cơ bản và làm quen với chữ cái qua hoạt động tạo hình.

Trung tâm bán lẻ

Có thể bạn quan tâm