Thông tin chi tiết

Cuốn sách giúp trẻ làm quen với 14 chữ cái (từ chữ cái o đến chữ cái b) thông qua các bài đồng dao, ca dao phù hợp với các chủ đề. Mỗi chữ cái được trình bày trên trang mở, trang chẵn giới thiệu chữ cái, trang lẻ có các hoạt động như vẽ, tô màu, nối… liên quan đến chữ cái đang giới thiệu. Sách được biên soạn theo đúng mục tiêu chương trình Giáo dục mầm non. Sách được sử dụng cùng bộ tranh Cô hướng dẫn trẻ 5 - 6 tuổi nhận biết và làm quen với chữ cái. (Tập 1)

Trung tâm bán lẻ

Có thể bạn quan tâm