Thông tin chi tiết

Bộ đồ dùng gồm 99 chi tiết được biên soạn theo đúng mục tiêu Chương trình Giáo dục mầm non. Mỗi chi tiết là một hình ảnh hấp dẫn, nhiều màu sắc, được thiết kế như một đồ chơi an toàn. Các chi tiết được sử dụng hoạt động làm quen với toán xuyên suốt 09 chủ đề.

Trung tâm bán lẻ

Có thể bạn quan tâm