Thông tin chi tiết

Cuốn sách gồm hai phần : * Phần một : Sáng kiến kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng chăm sóc — giáo dục trẻ * Phần hai : Sáng kiến kinh nghiệm về việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các đồ dùng, thiết bị dạy học hiện đại vào hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ. Các sáng kiến tiêu biểu được tuyển chọn từ 63 Sở Giáo dục và Đào tạo trong cả nước.

Trung tâm bán lẻ

Có thể bạn quan tâm