Thông tin chi tiết

Cuốn sách gồm có ba phần:

- Phần một: Kĩ năng tự phục vụ

- Phần hai: Kĩ năng giao tiếp

- Phần ba: Kĩ năng chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ
 

Trung tâm bán lẻ

Có thể bạn quan tâm