Thông tin chi tiết

Sách giáo dục trẻ kĩ năng phòng tránh đuối nước như : Không chơi đùa ở gần hồ, ao, hố công trình, không được tắm, nghịch nước khi chưa được sự cho phép của người lớn, mặc áo phao khi tham gia các loại hình giao thông đường thuỷ...

Trung tâm bán lẻ

Có thể bạn quan tâm