Thông tin chi tiết

Mỗi lô tô có hình ảnh và tên gọi một trò chơi dân gian dành cho trẻ mầm non như: chồng nụ chồng hoa, ô ăn quan, rồng rắn lên mây, dung dăng dung dẻ, kéo cưa lừa xẻ, chi chi chành chành… Cô cũng có thể tổ chức các trò chơi dân gian này vào các hoạt động chiều ngoài trời, giúp trẻ phát triển thể lực và thêm yêu những giá trị văn hoá truyền thống của đất nước Việt Nam.

Trung tâm bán lẻ

Có thể bạn quan tâm