Thông tin chi tiết

Cuốn sách giúp cho giáo viên và các cháu lứa tuổi mẫu giáo nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua những hình ảnh tư liệu, câu chuyện, bài hát, bài thơ ca ngợi tấm gương đạo đức mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tình cảm yêu thương của Bác đã dành cho những người làm công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, đặc biệt là đối với các cháu mầm non.

Trung tâm bán lẻ

Có thể bạn quan tâm