Thông tin chi tiết

Bộ công cụ theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ em 5 tuổi được biên soạn dựa trên Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. Kết quả đo được của Bộ công cụ này cho giáo viên một bức tranh tổng thể về sự phát triển cá nhân của mỗi trẻ, từ đó điều chỉnh kế hoạch giáo dục. Đây cũng là phương tiện giúp cho mỗi cá nhân trẻ phát triển.

Trung tâm bán lẻ

Có thể bạn quan tâm