Thông tin chi tiết

Bộ tranh giúp giáo viên hướng dẫn trẻ 3 - 4 tuổi làm quen với một số phương tiện giao thông quen thuộc và một số quy định về an toàn giao thông. Bộ tranh được biên soạn và sử dụng cùng với cuốn Giúp bé làm quen với phương tiện và quy định giao thông (trẻ 3 - 4 tuổi).

Trung tâm bán lẻ

Có thể bạn quan tâm