Thông tin chi tiết

Cuốn sách chia làm hai phần : * Phần một: Các hoạt động giúp trẻ làm quen, tác phẩm văn học * Phần hai: Các hoạt động giúp trẻ làm quen với chữ viết Các hoạt động trong cuốn sách được tuyển chọn từ 63 Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban phụ nữ Quân đội.

Trung tâm bán lẻ

Có thể bạn quan tâm