Thông tin chi tiết

Cuốn sách chia làm ba phần :

- Phần một : Các hoạt động nhận biết khám phá

- Phần hai : Các hoạt động nhận biết phân biệt

- Phần ba : Các hoạt động với đồ vật

Các hoạt động trong cuốn sách được tuyển chọn từ 63 Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban phụ nữ Quân đội, được thiết kế sáng tạo, công phu, hỗ trợ giáo viên cách xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động học cho trẻ ở từng địa phương một cách thú vị, hấp dẫn.

Trung tâm bán lẻ

Có thể bạn quan tâm