Thông tin chi tiết

Cuốn sách chia làm hai phần : - Phần một : Các hoạt động phát triển vận động giúp trẻ phát triển về các kĩ năng vận động, tố chất vận động qua các bài tập, trò chơi vận động - Phần hai : Các hoạt động giáo dục Dinh dưỡng - Sức khoẻ hình thành khả năng phối hợp khéo léo của trẻ cũng như khả năng tự phục vụ trong ăn, ngủ và vệ sinh cá nhân Các hoạt động trong cuốn sách được tuyển chọn từ 63 Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban phụ nữ Quân đội,.

Trung tâm bán lẻ

Có thể bạn quan tâm