Bé làm quen với toán – Quyển 1 – Các hoạt động làm quen với chữ số

  • Cuốn sách có nhiều hoạt động đa dạng, phù hợp với lứa tuổi như : đếm, tô màu, tô nét…
  • Giúp trẻ hứng thú và dễ dàng nhận biết, làm quen các số từ 1 – 10
  • Chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào lớp một.

8.000 

Cuốn sách có nhiều hoạt động đa dạng, phù hợp với lứa tuổi như : đếm trên đối tượng, tô màu, tô nét, nối, khoanh, vẽ… giúp trẻ hứng thú và dễ dàng nhận biết, làm quen các chữ số từ 1 – 10, làm quen với toán, chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng vào lớp một.

Mã sản phẩm  0H255
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng Trẻ mẫu giáo (5 – 6 tuổi)
Kích thước 17 x 24cm
Tác giả Nguyễn Bình Sinh
Số trang 24