Tin tức

09/09/2014

Sản phẩm sách của NXBGDVN nổi bật tại Triển lãm Giáo dục và Đào tạo nghề APEC 2014

Trong hai ngày 5/9 và 6/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng các đối tác APEC tổ chức Triển lãm Giáo dục và […]