Cảm ơn bạn Voi con

  • Bộ truyện gồm nhiều câu chuyện hay, nhân vật gần gũi
  • In khổ to, màu sắc tươi sáng
  • Nguồn tư liệu trong hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ

9.500 

Bộ truyện gồm nhiều câu chuyện hay, nhân vật gần gũi với trẻ MN.
Truyện được in khổ to, màu sắc tươi sáng giúp GV có thêm nhiều nguồn tư liệu trong hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ MN thông qua các chủ đề.

Mã sản phẩm 0H825
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng Trẻ mẫu giáo
Kích thước 19 x 27 cm
Tác giả Phương Hà
Số trang 16