TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

ADC phấn đấu trở thành thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực mầm non, hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực liên quan tới giáo dục mầm non:

  • Mở rộng hệ thống phân phối và bán lẻ văn hóa phẩm
  • Mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh liên quan tới giáo dục, đào tạo cho trẻ mầm non
  • Mở rộng hoạt động xuất bản: không chỉ hướng tới các ấn phẩm phục vụ cô và trò trong trường mầm non mà còn xuất bản hệ thống sách văn học, sách kĩ năng mềm, sách bản quyền quốc tế nhằm chinh phục độc giả ngoài nhà trường
SỨ MỆNH

Đóng góp tích cực để xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh cho thế hệ tương lai và mang những tri thức quý giá của nhân loại tới rộng rãi công chúng thông qua những cuốn sách, những sản phẩm giá trị, đảm bảo chất lượng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

tin

ADC cam kết và hành động theo tôn chỉ: uy tín trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất và giữ chữ tín trong mọi mối quan hệ. Đây là cơ sở của những mối quan hệ hợp tác lâu dài, của sự tiêu dùng trung thành.

tin

Sáng tạo là đòn bẩy để phát triển, ươm mầm cho nhiều ý tưởng nâng cao chất lượng sản phẩm giáo dục. ADC khuyến khích CBCNV học tập không ngừng, tư duy, ứng dụng kĩ thuật mới vào công việc

tin

Tâm huyết với từng sản phẩm, tận tâm trong từng dịch vụ cung cấp tới khách hàng, coi việc đáp ứng nhu cầu, hài lòng cảm nhận của khách hàng là quan trọng nhất.

tin

Đoàn kết là sức mạnh của ADC, giúp quy tụ nội lực, đương đầu với mọi gian khó , vững bước tới thành công

tin

Tôn trọng ý kiến của mỗi CBCNV để mỗi người ở ADC đều có tiếng nói riêng, đều có cơ hội phát triển. Tôn trọng ý kiến của tập thể.Tôn trọng phản hồi của khách hàng

tin

ADC khuyến khích sự cầu tiến, vươn lên phát triển của mỗi cá nhân. Đây là động lực để ADC phát triển