TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

ADC phấn đấu trở thành thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực mầm non, hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực liên quan tới giáo dục mầm non:

  • Mở rộng hệ thống phân phối và bán lẻ văn hóa phẩm
  • Mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh liên quan tới giáo dục, đào tạo cho trẻ mầm non
  • Mở rộng hoạt động xuất bản: không chỉ hướng tới các ấn phẩm phục vụ cô và trò trong trường mầm non mà còn xuất bản hệ thống sách văn học, sách kĩ năng mềm, sách bản quyền quốc tế nhằm chinh phục độc giả ngoài nhà trường
SỨ MỆNH

Đóng góp tích cực để xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh cho thế hệ tương lai và mang những tri thức quý giá của nhân loại tới rộng rãi công chúng thông qua những cuốn sách, những sản phẩm giá trị, đảm bảo chất lượng.

Giá trị cốt lõi