Tuyển dụng

14/07/2024

Tuyển dụng Cán bộ Truyền thông nội bộ

THÔNG BÁO Tuyển dụng Cán bộ Truyền thông Nội bộ CTCP Mĩ thuật và Truyền thông (ADC) là đơn vị thành viên của Nhà Xuất bản […]
01/07/2024

Tuyển dụng Nhân viên bán hàng tại ADCBook

Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông (ADC) là đơn vị thành viên của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam – Bộ Giáo dục […]
13/06/2024

Tuyển dụng Nhân viên Thời vụ kho – Lao động phổ thông

CTCP Mĩ thuật và Truyền thông (ADC) là đơn vị thành viên của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào […]
22/02/2024

Tuyển dụng Trưởng phòng Công nghệ thông tin

CTCP Mĩ thuật và Truyền thông (ADC) là đơn vị thành viên của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào […]