Tuyển dụng

22/02/2024

Tuyển dụng Trưởng phòng Công nghệ thông tin

CTCP Mĩ thuật và Truyền thông (ADC) là đơn vị thành viên của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào […]
14/08/2023

Tuyển dụng Nhân viên bán hàng tại ADCBook

Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông (ADC) là đơn vị thành viên của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam – Bộ Giáo dục […]
20/07/2022

Tuyển dụng Biên tập viên

CTCP Mĩ thuật và Truyền thông (ADC) là đơn vị thành viên của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào […]
06/07/2022

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh bán lẻ

CTCP Mĩ thuật và Truyền thông (ADC) là đơn vị thành viên của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào […]