Tuyển dụng

15/03/2021

Tuyển dụng Biên tập viên

CTCP Mĩ thuật và Truyền thông (ADC) là đơn vị thành viên của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào […]
26/06/2020

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh

CTCP Mĩ thuật và Truyền thông (ADC) là đơn vị thành viên của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào […]
14/05/2020

Tuyển dụng Nhân viên bán hàng tại ADCBook

ADCBook là hệ thống Trung tâm Sách – Thiết bị Giáo dục thuộc Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông. Do nhu cầu mở rộng […]
20/03/2020

Tuyển dụng Họa sĩ minh họa sách

Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông (ADC) là đơn vị thành viên của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam  –  Bộ Giáo dục […]