ADC tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2023

Ngày 27/04/2023 vừa qua, Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Địa điểm tổ chức tại Hội trường Tầng 4 – Tòa nhà Diamond Flower, đường Lê Văn Lương, Hà Nội. Đại hội hân hạnh đón tiếp các đại biểu là đại diện Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội, đại diện Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông, các quan khách và các cổ đông của công ty.

Tại đại hội, các cổ đông đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của công ty.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) ADC – Ông Lê Hoàng Hải báo cáo với cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2022. Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, công ty đã có những bước đi chiến lược, tập trung vào định hướng khai thác dịch vụ giúp công ty bám sát theo các chỉ tiêu kế hoạch đã được đại hội cổ đông thông qua. Và đã mang lại kết quả đáng khích lệ cho công ty ở tất cả các mặt: sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, cách thức sử dụng vốn, …

Trong năm 2023, HĐQT sẽ tiếp tục chủ trương điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty với tinh thần thận trọng, chắc chắn, phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2022.

Đại hội cũng đã thông báo hết nhiệm kỳ và chúc mừng các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 – 2023. Sau đó, tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2023 – 2028.

Sau quá trình làm việc nghiêm túc và công tâm, Đại hội đã bầu ra HĐQT và BKS mới:

Hội đồng Quản trị bao gồm:

  1. Ông Lê Hoàng Hải, Phó TGĐ NXBGDVN, Chủ tịch HĐQT 
  2. Ông Đinh Gia Lê, Phó Tổng biên tập NXBGDVN, Phó Chủ tịch HĐQT
  3. Ông Phạm Văn Thắng, GĐ Điều hành công ty, ủy viên HĐQT
  4. Ông Phạm Huy Phong, ủy viên HĐQT độc lập
  5. Bà Nguyễn Bích La, Phó GĐ công ty, ủy viên HĐQT

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 nhận hoa chúc mừng

Ban Kiểm soát bao gồm:

  1. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó ban Kế hoạch tài chính NXBGDVN, Trưởng BKS
  2. Bà Trần Thị Thu Hương, trưởng phòng HCTH công ty, ủy viên BKS
  3. Ông Vũ Đức Tính, trưởng phòng KD khu vực I công ty, ủy viên BKS

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 nhận hoa chúc mừng

Phát biểu tại đại hội, các đại biểu và cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của ADC trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của ADC và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

Ban Biên tập ADC

Comments are closed.