ADC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Vào 8h30 ngày 8/4, Công ty Cổ phần Mĩ Thuật và Truyền thông đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Hội trường 22 -12 (187B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội).

Đại hội nhận được sự tham gia của các Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần ADC; các khách mời tới từ NXB Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), NXBGDVN tại Hà Nội cùng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban cố vấn và CBCNV của Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông.

Tại Đại hội, Ông Lê Huy – Ủy viên HĐQT, Giám đốc điều hành công ty đã trình bày báo cáo thường niên của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016. Bằng sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ lãnh đạo, quản lý và CBCNV, năm 2016, ADC đã đạt được kết quả: Doanh thu đạt 240.98 tỉ đồng, trong đó lơi nhuận trước thuế đạt 9.424.572.335 đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7.257.172.918 đồng. Với việc đẩy mạnh sản xuất và tăng trưởng không ngừng, ADC đã đóng góp vào ngân sách nhà nước 2.167 tỉ đồng.

Ông Lê Huy – Giám đốc điều hành ADC trình bày báo cáo báo cáo thường niên của HĐQT năm 2016

và Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2017

Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch HĐQT đã trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.

Bà Trần Thu Hương – Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016

Ông Lê Huy cũng đã trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2017: Doanh thu cần đạt là 250 tỉ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế là 10 tỉ đồng.

Các cổ đông tham dự Đại hội đều đánh giá cao những thành công mà HĐQT, Ban Giám đốc và các CBCNV công ty ADC đã nỗ lực gặt hái được trong năm 2016 và thống nhất thông qua các nội dung:

– Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán, bao gồm: Các chỉ tiêu tài chính; phương án phân chia kết quả kinh doanh năm 2016

– Quỹ lương công ty 2016

– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 bao gồm: Các chỉ tiêu tài chính; kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế; kế hoạch mua cổ phiếu quỹ

– Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty: Bổ sung ngành nghề đăng kí kinh doanh

– Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án và triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV có nhiều đóng góp theo quy định của Pháp luật.

Ông Nguyễn Phong Yên – Trưởng ban Thư ký đọc và thông qua 

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Năm 2017 là cột mốc đánh dấu ADC tròn 10 năm thành lập và phát triển. Không chỉ tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực đang hoạt động, ADC còn mở rộng sang các lĩnh vực mới như: xuất bản dòng Sách thị trường, mở khu vui chơi trẻ em,… Hi vọng rằng, đường hướng phát triển sáng suốt cùng quyết tâm mạnh mẽ sẽ tạo ra một tầm vóc mới và sức mạnh mới cho công ty, giúp gia tăng lợi ích cho các cổ đông, nhân viên công ty và cộng đồng xã hội.

Trả lời