28/02/2024

KHỞI ĐỘNG HỘI THAO ADC 2024

HỘI THAO ADC – Nơi thể hiện ý chí, sức mạnh, sự bền bỉ, sự quyết tâm, nỗ lực và tập trung cao độ; Nơi tinh thần […]
23/02/2024

Thông báo chốt danh sách để thực hiện quyền cho cổ đông

Thông báo số 31/CV-MTTT
23/02/2024

Nghị quyết HĐQT số 03 năm 2024

Nghị quyết số 03-2024/NQ-HĐQT
22/02/2024

Tuyển dụng Trưởng phòng Công nghệ thông tin

CTCP Mĩ thuật và Truyền thông (ADC) là đơn vị thành viên của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào […]