Văn bản

10/03/2018

V/v Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn, thực hiện tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở Giáo dục Mầm non

Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố.  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII […]
22/07/2017

V/v Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018 của giáo dục mầm non

 Kính gửi: Ban phụ nữ Quân đội Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng […]
22/03/2017

Công văn 1099/BGDĐT-GDMN tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non

           Kính gửi: Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố  Thực hiện Quyết định số 2805/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2016 của […]