V/v Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018 của giáo dục mầm non

 Kính gửi: Ban phụ nữ Quân đội

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018 của giáo dục mầm non:

1. Thời gian: 1 ngày, khai mạc lúc 08 giờ 00’, thứ Hai, ngày 31/7/2017.

2. Nội dung: Tổng kết, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017; bàn về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm học 207-2018 đối với giáo dục mầm non.

3. Thành phần tham dự, hình thức và địa điểm tổ chức Hội nghị.

3.1. Thành phần: 01 lãnh đạo; 01 cán bộ.

3.2. Hình thức, địa điểm: Tổ chức trực tiếp tại Đoàn an dưỡng 18, Cục Chính trị Quân chủng Phòng không – Không quân, Bộ quốc phòng, số 129 đường Lam Sơn, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ban phụ nữ Quân đội chi trả kinh phí đi lại, ăn, nghỉ và công tác phí cho các đại biểu về tham dự Hội nghị theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đơn vị liên hệ đăng ký địa điểm nghỉ cho đại biểu theo số điện thoại: 0211.6250.225; ĐTDĐ: 0984870782.

Đề nghị Ban phụ nữ Quân đội bố trí, cử đại biểu về tham dự các Hội nghị đúng thời gian, đủ về số lượng, đúng thành phần đối tượng được triệu tập./.

Nội dung chi tiết xem tại đây./.

                                                                                                                                  TL. BỘ TRƯỞNG
                                                                                                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                                                                (Đã ký)

                                                                                                                                  Nguyễn Viết Lộc 

Trả lời