CTCP Mĩ thuật & Truyền thông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Vào 8h30 ngày 27/03/2019, Công ty Cổ phần Mĩ Thuật và Truyền thông đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 

Đại hội nhận được sự tham gia của các Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần ADC; các khách mời tới từ NXB Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), NXBGDVN tại Hà Nội cùng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban cố vấn và CBCNV của Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông.

Tại Đại hội, Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch HĐQT công ty đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Ban giám đốc.

Ông Lê Hoàng Hải – Chủ tịch HĐQT công ty đã trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của BGĐ.

Ông Đinh Gia Lê – Phó Chủ tịch HĐQT đã trình bày Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Ông Đinh Gia Lê – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Bà Trần Thị Thu Hương – Ủy viên ban kiểm soát đã trình bày Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.

Bà Trần Thị Thu Hương – Ủy viên ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Ông Nguyễn Đức Thái – chủ tịch HĐ Thành viên NXBGDVN đã có phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ông Nguyễn Đức Thái – chủ tịch HĐ Thành viên NXBGDVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ngoài ra, Đại hội cũng tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Bà Bùi Thị Thu Lan – Trưởng Ban kiểm soát đọc đơn từ nhiệm.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thu Hồng trở thành thành viên Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Phong Yên- Trưởng ban thư ký thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Sau 1 thời gian làm việc hết sức khẩn trương, Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Mĩ thuật & Truyền thông đã thành công tốt đẹp. Hi vọng rằng, trong năm tới công ty sẽ gặt hái được thêm nhiều thành tựu và vươn xa hơn nữa, giúp gia tăng lợi ích cho các cổ đông, nhân viên công ty và cộng đồng xã hội.

Trả lời