Đại hội Cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần mĩ thuật và truyền thông đã diễn ra thành công tốt đẹp

Ngày 14/05, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông  thường niên 2020 đã diễn ra và thành công tốt đẹp trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.Trước tình hình đó,HĐQT,Ban TGĐ và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã nổ lực phấn đấu để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm tới. tiếp tục kế thừa và phát huy sức mạnh nền tảng để tiếp tục hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đề ra trong năm 2020.

Với chiến lược phát triển và các giải pháp thực hiện rõ ràng, năm 2020 Công ty sẽ vượt qua khó khăn, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh theo kế hoạch, tạo cơ sở nền tảng để thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển mạnh mẽ và bền vững, mang lại lợi ích ngày càng nhiều hơn cho các cổ đông, khách hàng, đối tác, cán bộ nhân viên và cộng đồng.

Khép lại hoạt động năm 2019,  Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông thường niên năm đã kết thúc thành công tốt đẹp với các kế hoạch sản xuất, báo cáo họat động…có sự đồng thuận cao nhất trí cao từ tất cả thành viên tham gia. Một số hình ảnh trong Đại hội đồng cổ đông 2020:

Comments are closed.