Đại hội Công đoàn Bộ phận nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thực hiện theo thông báo số 158-TB/CĐCS Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận trực thuộc, nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 22/02/2023, được sự nhất trí của Công đoàn cơ sở NXBGDVN, Chi bộ Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông, công đoàn bộ phận CTCP Mĩ thuật và Truyền thông đã tiến hành tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội lần này có nhiệm vụ báo cáo tổng kết công tác của công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028, bầu Ban chấp hành CĐBP nhiệm kỳ 2023-2028. Với tinh thần tích cực đổi mới, chủ động sáng tạo của công đoàn viên, Đại hội lần này là Đại hội của ý chí, hành động với mục tiêu – nhiệm vụ – chỉ tiêu – giải pháp để lãnh đạo Công ty và các tổ chức đoàn thể trong Công ty có định hướng phấn đấu nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Công đoàn cơ sở NXBGDVN giao phó.

Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chi bộ, Ban lãnh đạo và sự đồng lòng của các ADCers, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chúc Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động của công đoàn ADC.

Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày tổ chức Đại hội Công đoàn Bộ phận nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ADC:

 

 

 

Comments are closed.