Ngành Giáo dục tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức có chủ đề: “Sách: Nhận thức – Đổi mới – Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”.

(Ảnh minh họa)

Nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc, ngày 24 tháng 3 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 1248/BGDĐT-GDTX đề nghị các Sở GDĐT, Thủ trưởng các Đại học, Học viện, trường Đại học, trường Cao đẳng sư phạm tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, trong đó, các hoạt động tập trung vào thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp về mục đích, ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam đến cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động trong ngành Giáo dục và học sinh, sinh viên; Bên cạnh đó cần tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng tìm kiếm thông tin trực tuyến; kỹ năng tiếp nhận và sử dụng tài nguyên thông tin thông qua việc đọc; bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành thư viện cho cán bộ thư viện trường học.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục phổ thông trong việc xây dựng, kết nối, chia sẻ tài nguyên giáo dục mở đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và người dân trong cộng đồng. Đồng thời khuyến khích cha mẹ học sinh đồng hành, ủng hộ các phong trào xây dựng tủ sách lớp học; tổ chức các hoạt động luân chuyển sách, báo, tài liệu và trưng bày, giới thiệu sách; xây dựng các góc đọc, thư viện cùng học.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam của ngành Giáo dục bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2023 đến ngày 01 tháng 05 năm 2023.

Nguồn: Theo vuthuvien.bvhttdl.gov.vn

Comments are closed.