SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 10/2023 – SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ IV/2023

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, vừa qua, Chi bộ Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông đã tổ chức buổi “Sinh hoạt Chi bộ tháng 10/2023” và “Sinh hoạt Chuyên đề Quý IV” hết sức ý nghĩa tại Tuyên Quang – vùng đất mang nhiều ý nghĩa lịch sử, văn hóa.

Buổi Sinh hoạt Chuyên đề với nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông trong sạch, vững mạnh”.

Sau phần trình bày tổng quát về những thuận lợi, khó khăn trong công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ của ông Phạm Văn Thắng – Bí thư Chi bộ, các đồng chí trong Chi bộ cùng thảo luận, đưa ra ý kiến về các vấn đề quan trọng nhằm thúc đẩy các hoạt động của Chi bộ trong thời gian tới.

Qua thời gian làm việc nghiêm túc, Sinh hoạt Chi bộ tháng 10 và Sinh hoạt chuyên đề Quý IV/2023 của Chi bộ CTCP Mĩ thuật và Truyền thông đã thành công tốt đẹp. 

Ban Biên tập ADC

Comments are closed.