Tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn và ra mắt BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2022

Sáng nay ngày 17/01, Chi đoàn Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ năm 2019-2022. Đại hội nhằm đánh giá các mặt hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ vừa qua, nêu rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2022 và bầu ra một Ban chấp hành mới có đủ phẩm chất, năng lực để lãnh đạo Chi đoàn.

Các thành viên tham dự thực hiện nghi thức chào cờ trước khi buổi lễ diễn ra.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và chọn ra những đoàn viên tiêu biểu trong phong trào thanh niên, những người có năng lực, đầy đủ phẩm chất, nhiệt huyết và trách nhiệm vào BCH Chi đoàn để lãnh đạo công tác đoàn nhiệm kỳ mới.

Ban chấp hành Chi đoàn mới nhiệm kì 2019 -2022 chính thức ra mắt.

Đại diện Ban chấp hành Chi đoàn đứng lên phát biểu. 

Một lần nữa, xin chúc mừng Ban chấp hành  Chi đoàn mới, chúc anh chị sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhiệm vụ được giao và có thêm nhiều thành công rực rỡ.

Trả lời