CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ 10/10

Kể từ “Chiếu dời đô” của Vua Lý Thái Tổ năm 1010 đến nay, Thăng Long – Hà Nội đã trải qua và chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử. Quân, dân Hà Nội, thế hệ sau tiếp bước thế hệ trước kiên cường tranh đấu, bền bỉ lao động, sáng tạo nền văn hiến rực rỡ, lập nhiều chiến công hiển hách lưu danh muôn đời. 

Trong tiến trình lịch sử phát triển Thủ đô Hà Nội, ngày 10/10/1954 là một mốc son lịch sử, đánh dấu thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp ở Việt Nam, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông hân hoan của người dân Thủ đô chào mừng Kỷ niệm 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2023)!

Ban Biên tập ADC

Comments are closed.