Đại hội công đoàn bộ phận công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông nhiệm kì 2018 – 2023

đại hội công đoàn_anh dai dien

Thực hiện kế hoạch 310 – KHCĐN, ngày 06/12/2016 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức đại hội đoàn giáo dục các cấp tiến tới Đại hội XV Công đoàn giáo dục Việt Nam, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội X Công đoàn Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, nhiệm kì 2018 – 2023. Được sự nhất trí của Công đoàn NXBGDVN, ngày 12/1/2018 vừa qua, Công đoàn bộ phận CTCP Mĩ thuật và Truyền thông đã long trọng tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kì 2018 – 2023.

(Văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn)

Tham dự Đại hội, Công đoàn bộ phận CTCP Mĩ thuật và Truyền thông trân trọng được đón tiếp bà Phạm Thị Quy – Chánh văn phòng công đoàn cơ sở NXBGDVN; bà Lê Mỹ Hường – Chủ tịch công đoàn bộ phận NXGD tại Hà Nội. Về phía Công ty CP Mĩ thuật & Truyền thông có ông Phạm Văn Thắng, Bí thư chi bộ – Giám đốc công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó bí thư chi bộ công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông. Đồng thời, Đại hội còn có sự góp mặt của các đồng chí trong Ban giám đốc, Ban cố vấn, Trưởng bộ phận, các đồng chí Công đoàn viên của CTCP Mĩ thuật và Truyền thông.

(Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội)

Trong khuôn khổ Đại hội, bà Trần Thu Hương – Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kì 2013 – 2018 và bản phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kì 2018 – 2023.

Theo đó, với sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty, sự chỉ đạo của CĐCSNXBGD Việt Nam, với tinh thần đổi mới, quyết tâm phấn đấu của toàn thể CBCNV, Công đoàn bộ phận CTCP Mĩ thuật và Truyền thông đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ cơ bản và chỉ tiêu đề ra, đồng thời gặt hái được nhiều thành tích trong hoạt động như: Giữ vững danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”; không ngừng củng cố nâng cao các công tác hoạt động , các phong trào thi đua; động viên được toàn thể CBCNV đoàn kết nhất trí, hăng say phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh. Đây chính là tiền đề để Công đoàn bộ phận sẵn sàng bước vào một nhiệm kì mới nhiều thách thức hơn.

Phát biểu tại đại hội, bà Phạm Thị Quy- Chánh văn phòng công đoàn cơ sở Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã thống nhất với Báo cáo tổng kết của Công đoàn bộ phận CTCP Mĩ thuật và truyền thông, ghi nhận những đề xuất và biểu dương những thành tích Công đoàn bộ phận đã đạt được trong nhiệm kì 2013-2018.

(Bà Phạm Thị Quy- Chánh văn phòng công đoàn cơ sở NXBGD Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội)

Ông Phạm Văn Thắng- Bí thư Chi bộ, Giám đốc CTCP Mĩ thuật và Truyền thông đã đại diện Ban lãnh đạo công ty phát biểu tại Đại hội.

(Ông Phạm Văn Thắng- Bí thư Chi bộ, Giám đốc CTCP Mĩ thuật và Truyền thông phát biểu chỉ đạo tại Đại hội)

(Ban kiểm phiếu công bố kết quả)

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ, năng lực để lãnh đạo Công đoàn trong giai đoạn mới bao gồm 5 đồng chí:

Đồng chí Trần Thị Thu Hương – Chủ tịch CĐ

Đồng chí Lê Thị Thu Hà – Uỷ viên BCHCĐ

Đồng chí Nguyễn Thị Hường – Uỷ viên BCHCĐ

Đồng chí Hoàng Thị Thủy Lệ – Uỷ viên BCHCĐ

Đồng chí Nguyễn Thị Tươi – Uỷ viên BCHCĐ

(Ban chấp hành Công đoàn bộ phận CTCP Mĩ thuật và Truyền thông nhiệm kì 2018-2023)

Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kì 2018-2023 đã thành công tốt đẹp mở ra một nhiệm kỳ mới với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong nhiệm kì  (2018 – 2023), lập nhiều thành tích chào mừng những ngày kỉ niệm lớn của đất nước.

Trả lời