Rút ngắn thời gian đào tạo với ngành giáo dục mầm non bậc CĐ

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Quy chế đào tạo trình độ CĐ ngành giáo dục mầm non thay thế cho thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ trung cấp, CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019.

Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ CĐ ngành giáo dục mầm non của Bộ GD-ĐT sẽ có hiệu lực từ ngày 25.5.2023.

Theo đó, ngành giáo dục mầm non trình độ CĐ được đào tạo bằng 2 hình thức là chính quy và vừa làm vừa học, với 2 phương thức tổ chức đào tạo là niên chế hoặc tín chỉ.

Giáo viên mầm non có thể học chính quy hoặc vừa học vừa làm, trong thời gian từ 2-3 năm với hình thức chính quy

Đối với đào tạo chính quy, các hoạt động giảng dạy được thực hiện tại cơ sở đào tạo, riêng những hoạt động thực hành, thực tập, trải nghiệm thực tế và giảng dạy trực tuyến có thể thực hiện ngoài cơ sở đào tạo. Thời gian tổ chức hoạt động giảng dạy trong khoảng từ 6 giờ đến 20 giờ các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy.

Đối với đào tạo vừa làm vừa học, các hoạt động giảng dạy được thực hiện tại cơ sở đào tạo hoặc tại cơ sở phối hợp đào tạo theo quy định liên kết đào tạo, riêng những hoạt động thực hành, thực tập, trải nghiệm thực tế và giảng dạy trực tuyến có thể thực hiện ngoài cơ sở đào tạo, cơ sở phối hợp đào tạo. Thời gian tổ chức hoạt động giảng dạy thì có thể linh hoạt trong ngày và trong tuần.

Nguồn: Theo báo Thanh niên

Comments are closed.