Tập huấn hướng dẫn thực hiện chuẩn hiệu trưởng CSGD Mầm non và chuẩn nghề nghiệp GVMN

Ngày 20 – 21/02/2019, khóa tập huấn Hướng dẫn thực hiện chuẩn hiệu trưởng Cơ sở giáo dục Mầm non và chuẩn nghề nghiệp Giáo viên Mầm non đã diễn ra thành công tại Khách sạn Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. Đây là đợt tập huấn dành cho học viên đến từ các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra Bắc và Ban Phụ nữ Quân đội.

Trả lời