Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 3 – 4 tuổi làm quen với phương tiện và quy định giao thông

  • Làm quen với một số phương tiện giao thông quen thuộc.
  • Biết một số quy định đơn giản (nắm tay người lớn khi qua đường; cách ngồi trên xe đạp, xe máy an toàn).

33.000 

– Sử dụng kèm theo bộ sách dành cho trẻ.

– Làm quen với một số phương tiện giao thông quen thuộc.

– Biết một số quy định đơn giản (nắm tay người lớn khi qua đường; cách ngồi trên xe đạp, xe máy an toàn).

– Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam

– Đơn vị phát hành: Công ty CP Mĩ Thuật và Truyền Thông ADC

– Tác giả: Vụ Giáo dục MN

– Số trang: 23 trang

– Kích thước: 29,7 x 42 cm

– Đối tượng: Giáo viên & trẻ 3 – 4 tuổi