Học bằng chơi – Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 3-4 tuổi làm quen với chữ viết

  • Bộ tranh giúp giáo viên hướng dẫn trẻ 3 – 4 tuổi : Tập cầm bút đúng ; tập tô, vẽ các nét đơn giản ; tô màu hoàn thiện bức tranh.
  • Giáo viên sử dụng bộ tranh cùng lúc với việc cho trẻ sử dụng cuốn “Học bằng chơi – Các hoạt động giúp trẻ 3 – 4 tuổi làm quen với chữ viết”.
  • Bộ tranh được thiết kế theo tờ rời, khổ to.

60.000 

Bộ tranh giúp giáo viên hướng dẫn trẻ 3 – 4 tuổi làm quen với chữ viết thông qua các hoạt động :

  • Tập cầm bút đúng ; tập tô, vẽ các nét đơn giản lồng ghép trong các bức tranh.
  • Tô màu hoàn thiện bức tranh.

Giáo viên sử dụng bộ tranh cùng lúc với việc cho trẻ sử dụng cuốn “Học bằng chơi – Các hoạt động giúp trẻ 3 – 4 tuổi làm quen với chữ viết”. Khi cho trẻ làm quen với chữ viết hoặc nội dung nào, giáo viên sử dụng tranh tương ứng để treo và hướng dẫn trẻ hoạt động theo cô.

Bộ tranh được thiết kế theo tờ rời, khổ to, màu sắc đẹp, rõ ràng, là tài liệu cần thiết giúp giáo viên hướng dẫn trẻ 3 – 4 tuổi làm quen với chữ viết.

Mã sản phẩm TA191
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng Giáo viên & trẻ 3 – 4 tuổi
Kích thước 29,7 x 42cm
Tác giả Nguyễn Minh Thảo
Số trang 31