Hướng dẫn tổ chức và sử dụng môi trường giáo dục trong các cơ sở Giáo dục mầm non

  • Tài liệu được biên soạn xuất phát trên cơ sở Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non
  • Hỗ trợ, hướng dẫn Cán bộ quản lý & Giáo viên Mầm non trong việc tổ chức, sử dụng môi trường giáo dục để đáp ứng nhu cầu chơi và học của trẻ, tạo cơ hội cho trẻ phát triển toàn diện

39.000 

Tài liệu được biên soạn xuất phát trên cơ sở Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non; xuất phát từ nhu cầu thực tiễn nhằm hỗ trợ, hướng dẫn CBQL và GVMN trong việc tổ chức và sử dụng môi trường giáo dục, cách thức tổ chức và sử dụng môi trường giáo dục đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi, học của trẻ, thúc đẩy và tạo cơ hội cho trẻ phát triển toàn diện, hài hoà.

Mã sản phẩm OG281
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng Giáo viên Mầm non và Cán bộ quản lý
Kích thước 19 x 26,5
Tác giả Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số trang 72