VCD Eduplay Friends 2A + 2B (dành cho trẻ mẫu giáo)

  • Bộ VCD được xây dựng trên phần mềm với những nội dung bám sát 06 cuốn sách Eduplay Friends 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B bao gồm nhiều Topic.
  • Mỗi Topic gồm nhiều slides, mỗi slide tương ứng với nội dung một trang đôi trong sách của trẻ.
  • Các hình ảnh hội thoại, bài hát hay nội dung câu chuyện đều được thu âm chuẩn giúp GV và cha mẹ trẻ hướng dẫn trẻ sử dụng sách và làm quen với tiếng Anh một cách gần gũi, hiệu quả.

28.000 

Bộ VCD được xây dựng trên phần mềm với những nội dung bám sát 06 cuốn sách Eduplay Friends 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B bao gồm nhiều Topic. Mỗi Topic gồm nhiều slides, mỗi slide tương ứng với nội dung một trang đôi trong sách của trẻ.

Các hình ảnh hội thoại, bài hát hay nội dung câu chuyện đều được thu âm chuẩn giúp GV và cha mẹ trẻ hướng dẫn trẻ sử dụng sách và làm quen với tiếng Anh một cách gần gũi, hiệu quả.

– Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam

– Đơn vị phát hành: Công ty CP Mĩ Thuật và Truyền Thông ADC

– Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng. MA (chủ biên), Phạm Minh Nguyệt

– Đối tượng: Trẻ mẫu giáo