Bộ phiếu giúp trẻ 5 – 6 tuổi thực hành kỹ năng vận động tinh (Hỗ trợ hoạt động tạo hình)

Cuốn Bộ phiếu giúp trẻ 5 – 6 tuổi thực hành kỹ năng vận động tinh (Hỗ trợ hoạt động tạo hình): Gồm 16 tờ, mỗi tờ có các hoạt động giúp trẻ 5 – 6 tuổi được rèn luyện những kĩ năng vận động tinh phù hợp với độ tuổi như: tô, đồ theo nét; xé vụn; tạo hình từ hột, hạt ; xé theo đường gấp khúc, đường thẳng; cắt theo đường vòng cung, đường tròn; cắt, ghép và dán hình đã cắt theo mẫu; xâu, buộc dây giày; đan; tết…

19.500 

Bộ phiếu giúp trẻ 5 – 6 tuổi thực hành kỹ năng vận động tinh (Hỗ trợ hoạt động tạo hình)
Bộ phiếu giúp trẻ 5 – 6 tuổi thực hành kỹ năng vận động tinh (Hỗ trợ hoạt động tạo hình) gồm 16 tờ, mỗi tờ có các hoạt động giúp trẻ 5 – 6 tuổi được rèn luyện những kĩ năng vận động tinh phù hợp với độ tuổi như: tô, đồ theo nét; xé vụn; tạo hình từ hột, hạt ; xé theo đường gấp khúc, đường thẳng; cắt theo đường vòng cung, đường tròn; cắt, ghép và dán hình đã cắt theo mẫu; xâu, buộc dây giày; đan; tết…
Bộ phiếu được minh hoạ đẹp, thiết kế rõ ràng và hấp dẫn với trẻ. Khi sử dụng bộ phiếu này, giáo viên cho trẻ xé rời từng tờ phiếu để thực hiện các hoạt động, hướng dẫn trẻ lưu giữ các sản phẩm trong phiếu hoặc sử dụng để trang trí lớp học. Bộ phiếu không chỉ giúp trẻ rèn luyện các kĩ năng nhằm phát triển vận động tinh mà còn giúp trẻ tăng tư duy thẩm mĩ, hình ảnh, tư duy sáng tạo.
Các cuốn sách thuộc Bộ phiếu giúp trẻ thực hành các kỹ năng vận động tinh (Hỗ trợ hoạt động tạo hình):
1. Bộ phiếu giúp trẻ 3 – 4 tuổi thực hành kỹ năng vận động tinh (Hỗ trợ hoạt động tạo hình)
2. Bộ phiếu giúp trẻ 4 – 5 tuổi thực hành kỹ năng vận động tinh (Hỗ trợ hoạt động tạo hình)
3. Bộ phiếu giúp trẻ 5 – 6 tuổi thực hành kỹ năng vận động tinh (Hỗ trợ hoạt động tạo hình)

HÃY MUA TRỌN BỘ ĐỂ GIÚP TRẺ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG TINH.

Một số thông tin khác:
• Đối tượng:
– Đối tượng chính: Trẻ từ 3- 6 tuổi.
– Các đối tượng khác: Cha mẹ & Thầy cô.
• Thể loại sách: Kiến thức – kĩ năng sống
• Số trang: 16
• Giá bìa: 19.500 VNĐ
• Khổ sách: 21x 29,7 cm.