Bộ tranh cô HD trẻ 3 – 6 tuổi lớp MG độc lập tư thục làm quen với chữ cái – Tập 1

  • GV sử dụng bộ tranh để hướng dẫn trẻ thực hiện các hoạt động trong cuốn sách.
  • Giúp trẻ làm quen với chữ cái – Q.1 (dành cho trẻ 3 – 6 tuổi lớp mẫu giáo độc lập tư thục ghép nhiều độ tuổi).

47.000 

GV sử dụng bộ tranh để hướng dẫn trẻ thực hiện các hoạt động trong cuốn sách Giúp trẻ làm quen với chữ cái – Q.1 (dành cho trẻ 3 – 6 tuổi lớp mẫu giáo độc lập tư thục ghép nhiều độ tuổi)

– Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam

– Đơn vị phát hành: Công ty CP Mĩ Thuật và Truyền Thông ADC

– Tác giả: Vụ Giáo dục MN

– Số trang: 35 trang

– Kích thước: 29,7 x 42 cm

– Đối tượng: Giáo viên & trẻ 3 – 6 tuổi