Các hoạt động giúp trẻ làm quen với chữ cái (Dành cho trẻ 3 – 6 tuổi lớp mẫu giáo độc lập tư thục ghép nhiều độ tuổi) – Quyển hai

  • Dành cho trẻ từ 3 – 6 tuổi.
  • Giúp trẻ làm quen với chữ cái: nhận biết chữ cái, tô màu bức tranh….
  • Cuốn sách bám sát Chương trình GDMN, Bộ GD&ĐT.

13.000 

Cuốn sách gồm nhiều hoạt động giúp trẻ 3 – 6 tuổi lớp MG độc lập tư thục làm quen với chữ cái như : nhận biết chữ cái, tô màu bức tranh có từ chứa chữ cái, tô theo nét chữ cái… các bài tập bám sát Chương trình GDMN, Bộ GD&ĐT.

Mã sản phẩm 0H250
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng 3 – 6 tuổi
Kích thước 19 x 26,5cm
Tác giả Nguyễn Minh Thảo, Hà Thị Cúc
Số trang 32