Học bằng chơi – Bộ tranh cô hướng dẫn trẻ 24 – 36 tháng tuổi làm quen với toán

  • Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm.
  • Nhận biết ý nghĩa các con số.
  • Rèn luyện kĩ năng phát triển tư duy, lôgic.

37.000 

Cuốn sách được biên soạn theo Chương trình Giáo dục mầm non (được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDDT). Thông qua các hoạt động tích hợp học bằng chơi phù hợp với trẻ 5 – 6 tuổi, trẻ được làm quen với toán thông qua các hoạt động:

  • Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm (đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng ; các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10 ; gộp / tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm).
  • Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.
  • Rèn luyện kĩ năng phát triển tư duy, lôgic như : xếp tương ứng và ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan ; so sánh, ước lượng ; phát hiện quy tắc và sắp xếp theo quy tắc ; đo độ dài, đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo ; nhận biết hình khối ; định hướng trong không gian ; nhận biết các ngày trong tuần ; thêm – bớt.
Mã sản phẩm TA171
Công ty phát hành Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (ADC)
Nhà xuất bản NXB Giáo dục Việt Nam
Đối tượng GV & trẻ 24 – 36 tháng tuổi
Kích thước 29,7 x 42cm
Tác giả Nguyễn Thị Bích Thảo, Nguyễn Bích Thu
Số trang 36